Frivillig lisens

Et bidrag fra deg vil gi trygghet for drift av Din lokale nærradio.
Den 06. februar 2018 er det 33 år siden vi startet opp med ordinære sendinger.
Radio Melbu SA er avhengig av å ha jevn inntekt for å drive sin virksomhet. Frivillig lytteravgift er en viktig og nødvendig inntektskilde for oss.
Du finner oss på FM 103,6 eller du kan lytte til oss gjennom nettradioen her på radiomelbu.no.

Vi takker for din støtte.

Med vennlig hilsen
Oss i Radio Melbu

Kontonummer for frivillig lytteravgift: 0540 06 28965
Du kan også bidra via vipps: #539803